Przejdź do treści

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Numer umowy o dofinansowanie:

POIR.01.01.01-00-1313/17-00

Nazwa beneficjenta:
PC Divers – Wojciech Stachowiak

PC DIVERS SERVICE

Lata doświadczeń w branży nurkowej

Specjaliści PC Divers Service to dziesiątki lat doświadczeń w przemyśle morskim. Posiadamy bogate doświadczenie w dziedzinie realizacji projektów prac podwodnych zdobyte na wodach Europy i świata.

Zdobywaj wiedzę z najlepszymi

Dysponujemy świetnie przygotowanym personelem nurkowym oraz profesjonalnym, nowoczesnym sprzętem. Nasze projekty realizowaliśmy w różnych, nawet bardzo trudnych warunkach. Podejmujemy się zleceń złożonych prac, także przy braku widoczności. 

Nurek zawodowy podczas prac podwodnych

O NCBiR

NCBiR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Nurek na powierzchni wody

Tytuł realizowanego projektu

Opracowanie innowacji procesu spawania podwodnego przy wykorzystaniu stanowiska laboratoryjnego i kwalifikowania technologii

Nurek zawodowy skaczący do wody podczas wykonywania prac podwodnych

Numer umowy i nazwa beneficjenta

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1313/17-00
Nazwa beneficjenta: PC Divers - Wojciech Stachowiak

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej, co najmniej na skalę polskiego rynku, w postaci wytycznych technologii spawania podwodnego, uwzględniających wpływ i istotność czynników zewnętrznych podczas spawania na skłonność do pękania zimnego złączy ze stali kadłubowej o normalnej wytrzymałości (kat. A wg MTK). Celem projektu jest uzyskanie jakości złączy spawanych pod wodą, jaka jest otrzymywana w warunkach spawania na powierzchni z uwzględnieniem parametrów niezgodności spawalniczych (powierzchniowych, wewnętrznych, geometrii złącza). Opracowane zostaną modele matematyczne, przełożone na procedury spawania podwodnego stosowane przez nurków-spawaczy, tak aby spoiny spełniały najwyższe wymogi przydatności i niezawodności użytkowej. Procedury dotyczyć będą wykonywanych pod wodą złączy teowych i uwzględniać: rodzaj stosowanych elektrod, temperaturę wody, głębokość zanurzenia spawacza, pozycję spawania i grubość spawanej stali. Wnioskodawca zidentyfikował pożądane cechy jakimi powinny się charakteryzować wykonywane spoiny: stabilność łuku, szybkość spawania, równomierny przetop i dobrą rozlewność spoiwa. Dzięki zbadaniu typowych niezgodności spawalniczych i poprzez podanie niezbędnych parametrów technicznych Wnioskodawca wdroży nowe procedury procesu spawania podwodnego podnosząc jego jakość tak, aby zapewnić powtarzalność i pewność wykonywanych złączy, które będą odpowiadały jakości spawania na powierzchni (PN-EN-ISO 15614-1 i PN-EN-ISO-15614-9).
Nowe procedury zapewnią osiągnięcie określonych parametrów w/w cech, a uzyskane złącza będą wykazywać poziom min. C wg normy PN-EN ISO 5817. Cel projektu osiągnięty zostanie w 2 etapach jego realizacji: 1 etap badań przemysłowych i 1 prac rozwojowych. Projekt realizowany będzie przy współpracy z Katedrą Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego PG na zasadzie podwykonawstwa. W skład Zespołu Badawczego wchodzić będą pracownicy Wnioskodawcy i doświadczeni pracownicy naukowi

Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa:
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie:
Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie:
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Całkowity koszt realizacji projektu:
3 961 323,18 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:

3 099 172,68 PLN

Firma PC Divers Wojciech Stachowiak zrealizowała przy udziale Politechniki Gdańskiej projekt NCBR „Opracowanie innowacji procesu spawania podwodnego przy wykorzystaniu stanowiska laboratoryjnego i kwalifikowania technologii spawania podwodnego obiektów hydrotechnicznych”.

W wyniku wielu badań i testów opracowano procedury spawania podwodnego dla zadanych czynników zewnętrznych. Wynikami zainteresowano zarówno Armatorów statków jak i firmy zajmujące się Farmami Wiatrowymi w Polsce. Informacje dotyczące wyników opracowania zostały wysłane także do Instytucji klasyfikacyjnych.

01.02.2022

Korzystaj z usług doświadczonych specjalistów.

Nasze usługi świadczymy we wszystkich krajach Europy.

PC DIVERS SERVICE

Nasze ostatnie realizacje

Zrealizowaliśmy już wiele projektów dla naszych klientów. Każdy z nich pozwalał nam rozwijać nasz potencjał oraz zdobywać nowe doświadczenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ostatnimi realizacjami.